Gratis advokatvurdering

Det å komme opp i en tvist kan være svært belastende for mange. Regelverket på det aktuelle området kan være komplisert og ofte har man verken kunnskap eller ressurser til å sette seg inn i regelverket. Spørsmålene som oppstår er mange. Hva slags rettigheter og plikter har jeg? Har motparten lov til å gjøre det? Har jeg et erstatningskrav? Hvordan bør jeg strategisk forholde meg i saken? Advokatvurdering tilbyr gratis advokatvurdering av saken. Våre advokater er spesialister på mange fagområder og kan gi deg en advokatvurdering om du har en sak å gå videre med.

Gratis advokatvurdering - hvorfor bør jeg kontakte advokat?

Fordelen med å kontakte en advokat i en tidlig fase av saken er at advokaten vil kunne gi deg rådgivning om hvordan du skal forholde videre i saken for å sikre din rett. Det kan for eksempel være viktig å sikre bevis i saken. Kanskje har du plikter i henhold til loven som kan medføre at du taper din rett, dersom du ikke tar nødvendige skritt. I verste fall kan saken være tapt og det vil være forsent for advokaten til å påvirke sakens utfall. Det kan derfor være hensiktsmessig med en gratis advokatvurdering av saken for å avklare dine rettigheter og plikter.

Advokatvurdering tilbyr advokatbistand til alle

Advokatvurdering skiller ikke mellom mennesker. For oss er det ikke relevant om du rik, fattig, gammel, ung, barn, kvinne, mann eller har annen etnisk bakgrunn. Vårt fokus er advokatbistand for folk flest. Det er mange som har anspent forhold til det å ta kontakt med advokat. Det har man ingen grunn til å ha. Advokater er også mennesker. I kontakt med våre klienter og kunder setter vi fokus på god dialog. Nøkkelen til et godt samarbeid ligger nettopp i kommunikasjon og tillitt.

Rettshjelpsdekning

Vær klar over at du kan ha krav på rettshjelpsdekning i mange saker. For eksempel kan du ha krav på fri rettshjelp eller rettshjelpsdekning under forsikringen. Ved yrkesskadesaker eller trafikkskader er forsikringsselskapet pliktet til å dekke dine advokatutgifter. Advokatutgiftene blir dekket under erstatningsposten merutgifter og blir betraktet som en del av erstatningen. Fornærmede eller etterlatte i straffesaker kan ha krav på bistandsadvokat. Tiltalte i straffesaker har vanligvis krav på å få oppnevnt en forsvarer. Det offentlige vil i disse sakene dekke kostnadene til advokat.

Blir det rettssak hvis jeg kontakter advokat?

Mange forbinder advokatbistand med rettsak og domstolsbehandling. Sannheten er at de fleste tvister i Norge som regel løses utenom domstolsbehandling. Videre finnes det en rekke nemnder som avgjør tvister avhengig av hvilke rettsområde man er på. Advokatvurdering har advokater som er dyktige forhandlere. Noen ganger kan det være hensiktsmessig å komme til en god løsning med motparten fremfor trekke vedkommende for retten. Det er derfor vi i advokatvurdering har fokus på gode løsninger.

I noen saker er det imidlertid slik at domstolsbehandling er den eneste løsningen. Våre advokater er dyktige prosedyreadvokater og vil gjennomføre rettsaken med høy juridisk presisjon, kvalitet og profesjonalitet.

Kontakt oss for en gratis advokat vurdering

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis advokatvurdering. En av våre dyktige advokater vil gi deg en gratis advokatvurdering av din sak. Dine rettigheter og plikter vil bli avklart. Advokaten sørger samtidig for å sjekke opp om du har krav på fri rettshjelp eller rettshjelpsdekning.

Vi legger stor vekt på høy juridisk presisjon, kvalitet og effektivitet, uten å miste det menneskelige aspektet.

 

Send oss en henvendelse