Familie- og arverett

Advokatvurdering.no har advokater som tilbyr juridisk rådgivning og advokatbistand i alle typer familierettslige problemstillinger. Vi yter alminnelig bistand om arv etter loven. Vårt fokus er å komme frem til gode løsninger som tilfredsstiller den enkelte klients behov. Ta gjerne kontakt med en av våre familierettsadvokater eller arvespesialister for en gratis advokat vurdering eller uforpliktende telefonsamtale. 

Arverett - fagområder

Våre advokater arbeider med mange forskjellige områder i arveretten. Arbeidsoppgaver varierer fra det å opprette testamenter til mer omfattende sammensatte skifter. Vårt fokus er hele tiden å yte bistand med høy juridisk presisjon og komme frem til gode løsninger. Nedenfor finner du noen fagområder vi bistår våre klienter med:

 • Testament - rådgivning og bistand til å opprette testament
 • Uskifte - rådgivning og endelig oppgjør av uskiftet bo
 • Dødsboskifte - både sammensatte skifter (mellom gjenlevende ektefelle og førstavdødes arvinger) og rene dødsboskifter
 • Advokatbistand ved krav om ugyldiggjøring av testament
 • Tvisteløsning og prosedyre i arverettslige tvister

Familierett - fagområder

Advokatvurdering.no synes det er viktig å holde konfliktnivået nede i familiesaker, og gode utenomrettslige løsninger er å foretrekke fremfor å trekke hverandre for retten. Våre familierettsadvokater yter juridisk bistand og rådgivning i alle typer familierettslige saker. Nedenfor finner du et utvalg av områder vi bistår våre klienter med:

 • Barnefordelingssaker - samværsrett, saker om daglig omsorg mv.
 • Barnevernssaker
 • Skifteoppgjør ved separasjon / skilsmisse
 • Oppgjør mellom samboer ved samlivsbrudd
 • Opprettelser av samboerkontrakter eller ektepakt
 • Rådgivning og utarbeidelser av avtaler om formuesordninger/ ektepakter mellom samboer/ektefeller. Herunder f.eks. særeie, felleseie, og skjevdeling mv.

Bør jeg ta kontakt advokat i familiesaker

Dette er veldig individuelt og avhenger til dels også av sakstypen. Våre erfaringer er at det noen ganger er faktisk lettere å kommunisere gjennom advokat. For nære familiemedlemmer kan det være ubehagelig å kommunisere direkte med hverandre. Ved advokatbistand vil advokaten forholde seg til regelverket eller etter avtale mellom partene. Det er en god investering og en unngår som regel også fremtidige tvister. 

Fri rettshjelp - barnefordelingssaker

I barnefordelingssaker kan du ha krav på fri rettshjelp. Det gis enten i form av fritt rettsråd eller fri saksførsel (rettssak). Dette forutsetter at du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp. Les nærmere om dette i artikkelen om fri rettshjelp.

Familierett og arverett - ta kontakt med advokat

Ta gjerne kontakt med en av våre familierettsadvokater eller advokater innenfor arverett. Vi tilbyr gratis advokat vurdering eller uforpliktende telefonsamtale. Vi synes det er trivelig å bli kontaktet uansett.

Send oss en henvendelse