Avslag på uføreforsikring

En forsikringsutbetaling under uføreforsikring forutsetter som regel at du er helt eller delvis varig ervervsmessig ufør med minst 50 %. Har du mottatt avslag på uføreforsikring? Ta gjerne kontakt med advokatvurdering for en gratis vurdering av saken fra advokat.

Vilkårene for forsikringsutbetaling under uføreforsikring

De fleste uføreforsikringer stiller som vilkår at du er helt eller delvis varig ervervsmessig ufør med minst 50 %. Uføreforsikringsproduktene varierer imidlertid både i forsikringssum og vilkår. Forsikringsselskapene har ulike forsikringsvilkår. Det er derfor viktig at en skaffer seg oversikt over hva som faktisk utløser et krav under uføreforsikringen. Noen uføreforsikringer knytter forsikringstilfellet opp mot et uførevedtak fra NAV, mens andre legger opp til en konkret vurdering.

Avslag på uføreforsikring

Det er mange som tegner uføreforsikring for å sikre seg økonomisk, dersom man skulle være så uheldig å falle ut av arbeidslivet. Det er mange som også har gode kollektive uføreforsikringer gjennom arbeidsgiveren. Det er åpenbart at et avslag på uføreforsikring vil ramme sikrede hardt.

Ved avslag på uføreforsikring bør du i første omgang kartlegge hva som er forsikringsselskapet begrunnelse for avslaget. Dersom begrunnelsen ikke er tilstrekkelig gjengitt, bør du be om en presisering av begrunnelsen. Avtalegrunnlaget i en forsikringsavtale er forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene. Be gjerne forsikringsselskapet oversende kopi av vilkårene.

Vær oppmerksom på at krav under uføreforsikring kan foreldes. Dette kan medføre at kravet helt eller delvis faller bort.

Rettshjelpsdekning ved uføreforsikring

Det er mange som ikke kjenner til at man kan ha krav på rettshjelpsdekning ved avslag på uføreforsikring. Advokatvurdering sørger alltid for å sjekke dette opp for våre klienter. Har du rettshjelpsdekning vil forsikringsselskapet betale en vesentlig del av dine advokatkostnader.

Les nærmere om "rettshjelpsforsikring"

Les nærmere om "fri rettshjelp"

Kontakt advokat ved avslag på uføreforsikring

Advokatvurdering har advokater som har betydelig fagkompetanse og erfaring med uføreforsikringer. Vi har advokater som har vært med å utarbeide forsikringsvilkår for uføreprodukter og kjenner godt til forsikringsselskapenes strategi og håndtering av uføresaker. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en gratis vurdering av din uføreforsikringssak. En advokat som har spesialisert seg i forsikringsrett vil gi deg en rask tilbakemelding, vanligvis samme dag. Du kan også ringe oss for en uforpliktende telefonsamtale med advokat om ønskelig. 

Send oss en henvendelse