Avhjelp ved bilkjøp

I bilsaker kan du kreve at selgeren utbedrer feil på bilen dersom det foreligger en mangel. Bilselgeren skal utføre rettingen uten kostnader og vesentlig ulempe for deg. Rettingen må skje innen rimelig tid.

Avhjelp ved bilkjøp

Avhjelp er fellesbetegnelsen for når man i bilkjøp krever retting eller omlevering som følge av mangel. Kjøperen kan som hovedregel velge om han vil kreve retting eller omlevering.

Retting innebærer at bilselgeren har en plikt til å utbedre bilen i den stand som kjøperen kan kreve etter avtalen og lovens mangels definisjon. Dersom mangelen på bilen er feil med girkassen plikter selgeren å foreta nødvendige reparasjoner eller bytte av deler for at girkassen skal fungere iht. avtalen.

Med omlevering mener vi en plikt til å levere en ny tilsvarende vare. Omlevering vil først og fremst være aktuelt for varer som selges som nye. I bilsaker er det svært sjeldent at det er aktuelt med omlevering, da det som regel vil volde selgeren urimelige kostnader.

Kjøperens rett til retting eller omlevering gjelder ikke dersom vedkommende beføyelse er umulig eller volder bilselgeren urimelige kostnader.

Selv om kjøperen ikke ønsker avhjelp ved bilkjøp. Har selgeren rett til tilby avhjelp.

Gjennomføring av avhjelpen – kjøperens rettigheter ved avhjelp

Dersom selgeren skal gjennomføre avhjelp må det skje i samsvar med lovverket. Det stilles krav til måten avhjelpen gjennomføres på. Bilselgeren skal utføre retting uten kostnad og uten vesentlig ulempe for kjøperen innen rimelig tid og uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg av bilselgeren.

Rettshjelpsdekning

Visste du at du har retthjelpsdekning gjennom din bilforsikring? Rettshjelpsdekningen er en ordning der forsikringsselskapet dekker en vesentlig del av dine utgifter til advokat og evt. sakkyndig.

Les nærmere om "rettshjelpsforsikring"

Advokat ved bilkjøp – ta gjerne kontakt med advokatvurdering

Har du spørsmål om avhjelp eller trenger du hjelp i en pågående bilsak? Advokatvurdering har advokater som har nøkkelkompetanse og betydelig erfaring i bilsaker. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en gratis vurdering av din bilsak eller en uforpliktende telefonsamtale med advokat. For oss er det trivelig å bli kontaktet uansett.

Send oss en henvendelse