Bilkjøp

Har du kjøpt eller solgt bil? Advokatvurdering bistår i tvister som gjelder kjøp og salg av biler. Bil er for mange en viktig investering. Rettigheter ved biljøp bør man kjenne til dersom man skal foreta et bilkjøp enten privat eller hos forhandler. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om dine rettigheter ved bilkjøp. 

Rettigheter ved bilkjøp

Har du kjøpt bil er det viktig at du kjenner dine rettigheter. Dersom bilen er kjøpt privat av en privatperson er det kjøpsloven som gjelder. Biljøp hos bilforhandler (næringsdrivende) reguleres av forbrukerkjøpsloven. De fleste bilkjøp gjelder biler solgt med klausulen "solgt som den". Selv om bilen er solgt med en slik klausul har du likevel rettigheter etter loven, og det kan foreligge mangel ved bilen som gir deg rett til å gjøre gjeldende mangelsbeføyelser (ulike krav som følge av mangelen).

Mangel ved bilkjøp kan foreligge dersom selgeren har tilbakeholdt opplysninger om bilen eller har gitt misvisende eller feil opplysninger. Ved mangelsvurderingen er det sentralt å se hen til avtalen mellom partene. Bilen skal være i samsvar med avtalen mellom partene. I praksis blir det ytterst sjeldent regulert noe i avtalen. Da skal bilen passe for de formål som biler vanligvis brukes til. Når bilen er solgt med klausulen "solgt som den er" foreligger det mangel dersom det er opplysningssvikt / uriktige opplysninger. Videre kan det foreligge mangel dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen kan forvente ut fra pris, alder og forholdene for øvrig. Dersom det foreligger mangel har du krav på å gjøre gjeldende mangelsbeføyelser.

Reklamajon ved bilkjøp er viktig å kunne. Så snart du avdekker feil på bilen må du gi selgeren melding om dette. Dette er det som omtales som reklamasjon. Dersom du bruker for lang tid med å gi melding til selgeren evt. å fremsette krav kan man etter reklamasjonsreglene tape sin rett til å gjøre mangelen eller mangelsbeføyelser gjeldende. Derfor snakker vi gjerne om reklamasjonsplikt.

Les nærmere om "slik klager du på bilkjøp"

Avhjelp ved biljøp er fellesbetegnelsen for når man i bilkjøp krever retting eller omlevering som følge av mangel.

Les nærmere om "avhjelp ved bilkjøp"

Prisavslag ved bilkjøp kan gjøres gjeldende dersom det ikke er aktuelt med avhjelp. I mange saker vil partene være fornøyd med prisavslag da det gjenoppretter balansen i kontraktsforholdet. I noen saker kan prisavslaget ikke avbøte mangelen og da er det aktuelt med heving av bilkjøp.

Les nærmere om "prisavslag ved bilkjøp"

Heving av bilkjøp innebærer at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort. Ytelsene skal da tilbakeføres. Bilen skal tilbake til selgeren og kjøperen får tilbake kjøpesummen.

Les nærmere om "heving av bilkjøp"

Erstatning ved bilkjøp kan kreves når du har hatt utgifter og andre kostnader som følge av mangelen.

Rettshjelpsdekning ved bilkjøp. Dersom du kommer i en tvist ved bilkjøp har du som hovedregel rett til rettshjelpsdekning gjennom bilforsikringen. Forsikringsselskapet dekker da en vesentlig del av dine advokaterutgifter. Forsikringssummen er gjerne begrenset oppad kr. 100.000 eller kr. 80.000.

Les nærmere om "rettshjelpsforsikring"

Rettigheter ved bilkjøp - spørr advokaten gratis

Advokatvurdering bistår klienter over hele landet med tvister ved bilkjøp. Våre advokater kan forbrukerjuss og bilsaker. Har du spørsmål om rettigheter ved bilkjøp kan du gjerne stille spørsmål eller eventuelt gi oss en beskrivelse av saken. Vi gir deg tilbakemelding helt gratis og vanligvis på samme dag.

Send oss en henvendelse