Prisavslag ved bilkjøp

Foreligger det feil eller mangler på bilen kan du ha rett til prisavslag. Dette medfører at du får en reduksjon av kjøpesummen. Du har krav på å få tilbakeført prisavslaget med renter. Prisavslag ved bilkjøp er en viktig mangelsbeføyelse som opprettholder balansen i kontraktsforholdet.

Prisavslag ved bilkjøp

Formålet er å opprettholde balansen i kontraktsforholdet. Prisavslag er en av flere misligholdsbeføyelser som kan gjøres gjeldende når bilen har mangel. Foruten å kreve avhjelp. Dvs. omlevering og retting, kan bilkjøpet heves, eller det kan kreves erstatning for økonomisk tap som oppstår som en følge av mangelen. Et krav på prisavslag kan kombineres med et krav på erstatning, men bare for de tapspostene som ikke kompenseres ved prisavslaget. I mange saker kan det være aktuelt å kreve prisavslag. Dersom man ønsker å beholde bilen tross mangelen kan prisavslag være et godt alternativ.

Vilkåret for å kreve prisavslag ved bilkjøp

Vilkåret for å kreve prisavslag er at det foreligger en verdireduserende mangel ved bilen. Det er et objektivt vilkår. Det betyr at det ikke er et krav om at bilselgeren kan bebreides. Det sentrale er at det foreligger en mangel som reduserer bilens økonomiske verdi.

Retten til å kreve prisavslag må vike for selgers rett til å tilby avhjelp. Bilselgeren kan møte et krav om prisavslag med å tilby retting eller omlevering overfor kjøperen. Dersom bilselgeren ikke kan avhjelpe eller gjennomfører avhjelpen i tråd med lovverket kan kjøperen kreve prisavslag. Vi sier gjerne at prisavslag er en subsidiært misligholdsbeføyelse.

Utmåling av prisavslaget ved bilkjøp

Ved bilkjøp skal prisavslaget være lik forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Som regel vil prisavslagets omfang samsvare med den direkte reduksjonen av bilens verdi på leveringstiden. I forbrukerkjøp kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren, dersom særlige grunner taler for det.

Advokat ved bilkjøp? – ta gjerne kontakt med advokatvurdering

Advokatvurdering har advokater som har spesialisert seg i bilsaker og tvister vedrørende kjøp og salg av biler. Vi kan bilsaker. I bilsaker har du som regel krav på rettshjelpsdekning gjennom bilforsikringen. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker en gratis vurdering av bilsaken. Vi avklarer dine rettigheter og plikter og gir deg en advokatvurdering på om du har en sak å gå videre med. For oss er det hyggelig å bli kontaktet uansett.

Send oss en henvendelse