Bistandsadvokat

Bistandsadvokatens hovedoppgave og rolle er å ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i en straffesak. I Norge er det fritt advokatvalg og du har som utgangspunkt rett til å velge hvem som skal være din bistandsadvokat. Ønsker du å komme i kontakt med en bistandsadvokat? Ta gjerne kontakt med oss for en gratis advokatvurdering eller en uforpliktende telefonsamtale. Vi synes det er trivelig å bli kontaktet uansett. 

Hvem har krav på bistandsadvokat?

Fornærmede eller etterlatte i en straffesak kan ha krav på bistandsadvokat. Rett til bistandsadvokat er forbeholdt mer alvorlige saker. Regler om når du har krav på bistandsadvokat følger straffeprosessloven § 107 a. Typiske saker der man har krav på bistandsadvokat er:

  • saker som gjelder seksuelle overgrep (voldtekt mv)
  • Vold i nære relasjoner (familievold, herunder vold mot ektefeller, barn mv)
  • I saker hvor det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på kropp og helse
  • I saker hvor noen under 18 år er død kan de som hadde foreldreansvar for barnet ha rett til bistandsadvokat. I andre saker der noen er død som følge av en straffbar handling kan etterlatte dersom særlige forhold tilsier det få oppnevnt bistandsadvokat

Dersom du har rett til bistandsadvokat vil det offentlige som hovedregel dekke utgiftene til advokat.

Bistandstandsadvokatens rolle

Bistandsadvokaten ivaretar fornærmedes og etterlattes interesser i etterforsknignsstadiet og under rettssaken. En annen viktig oppgave for bistandsadvokaten er å fremme erstatningskrav på vegne av fornærmede eller etterlatte. Under rettssaken kan bistandsadvokaten også stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige på vegne av fornærmede eller etterlatte.

Bistandsadvokat - anmeldelse

I mange saker starter en straffesak ved en anmeldelse. Noen ganger kan det være hensiktsmessig og betryggende å komme i kontakt med en advokat allerede ved anmeldelsesstadiet. Ønsker du hjelp med anmeldelse kan du gjerne ta kontakt med oss. En av våre advokater vil kunne hjelpe deg med sette i gang prosessen. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Ta kontakt med bistandsadvokat

Lurer du på om du har krav på bistandsadvokat? Eller rett og slett ønsker å diskutere en sak med en bistandsadvokat kan du gjerne ta kontakt med oss for en gratis konsultasjon eller telefonsamtale. Vi synes det er trivelig å bli kontaktet uansett.

 

 

Send oss en henvendelse