Forbrukertvister

Advokatvurdering har forbrukeradvokater med høy faglig kompetanse i forbrukersaker. Selv om forbrukervernet i Norge er sterk kan det være vanskelig for forbrukeren å vinne fram. Motparten er ofte ressurssterk og har juridiske medarbeidere som bistår dem. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis advokat vurdering av saken eller kontakt oss på telefon for en uforpliktende telefonsamtale. Vi synes det er trivelig å bli kontaktet uansett.

Forbrukertvist - rettsområder

Advokatvurdering arbeider med et bredt spekter av forbrukerlover. Vi kan imidlertid nevne noen områder som ofte går igjen:

Forbrukerlovgivningen er spredt omkring i regelverket. I Norge står forbrukervernet sterk. Det er derfor viktig å kjenne til sine rettigheter som forbruker.

Forbrukerens rettigheter ved mangler

Dersom du som forbruker avdekker feil ved varen eller fått en ytelse som ikke samsvarer til hva partene har avtalt har du som forbruker flere rettigheter. Forutsetningen for gjøre gjeldende rettighetene er at det foreligger en mangel ved kontraktsytelsen fra selgeren eller tjenesteyteren. Foreligger det en mangel kan du vanligvis gjøre gjeldende mangelsbeføyelser slik som.:

  • Avhjelp - kreve utbedring eller omlevering
  • Prisavslag
  • Erstatning
  • Heving av kjøpet
  • Holde tilbake kjøpesummen helt eller delvis
  • Kreve oppfyllelse

Reklamasjon

Reklamasjon kan i korthet forklares slik. Med reklamasjon sikter vi til kjøpers melding / erklæring til selgeren eller tjenesteyteren om at det foreligger feil ved kontraktytelsen (et kontraktsbrudd), eller om at det vil bli påberopt en mangelsbeføyelse (f.eks heving, prisavslag mv). Når vi taler om reklamasjonplikt, menes da at en har en plikt til å gi en melding som beskrevet ovenfor innen visse tidsfrister. Dersom kjøper oversitter tidsfrister kan kjøper tape retten til å gjøre gjeldende at det foreligger en mangel eller mangelsbeføyelsen.

Hovedpoenget er at du må gi beskjed til selgeren eller tjenesteyteren når du avdekker feil eller er misfornøyd med varen eller tjenesten. Videre må reklamasjonen som regel følges opp med hvilke mangebeføyelse du vil gjøre gjeldende. Fristen for å reklamere løper som regel fra det tidspunktet du oppdaget eller burde oppdaget feilen. Dette er det vi kaller for den relative reklamasjonsfristen. Den absolutte fristen er et ytterpunkt på hvor lenge reklamasjonsretten gjelder. Fristene og reglene om reklamasjon varierer ut i fra hvilke områder man er på.

Rettshjelpsdekning - Forbrukeradvokat

I de fleste forbrukertvister kan du ha krav på rettshjelpsdekning. Dette gjelder dersom du har innboforsikring eller andre tingsforsikringer. Advokatvurdering sørger alltid for å sjekke opp om du har rettshjelpsdekning som kan komme til anvendelse

Forbrukertvist? - ta kontakt med forbrukeradvokat

Advokatvurdeirng.no har forbrukeradvokater som tilbyr juridisk rådgivning og bistand i alle typer problemstillinger innenfor forbrukerlovgivningen. Våre forbrukeradvokater fokuserer på gode løsninger for våre klienter og er dyktige forhandlere. I noen saker er det nødvendig med domstolsbehandling og forbrukeradvokaten sørger for at saken gjennomføres med høy juridisk presisjon, kvalitet og profesjonalitet.

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis advokat vurdering av sak eller kontakt oss på telefon for en uforpliktende telefonsamtale. Vi synes det er trivelig å bli kontaktet uansett.

Send oss en henvendelse