Advokatvurdering.no er en juridisk informasjonskanal for alle som har befatning med juridiske spørsmål og problemstillinger. Vi tilbyr gratis advokatvurdering av sak og fokuserer på høy juridisk presisjon, kvalitet og effektivitet, uten å miste det menneskelige aspektet.

Les mer

Artikler

Publisert 18.08 2016
Foreldelse innebærer at kravet helt eller delvis har falt bort. Dette er et alvorlig tema fordi erstatningskravet kan gå tapt og du lider et rettstap. I denne artikkelen skal vi se nærmere på foreldelsesregler på noen personskadeområder. Ta gjerne kontakt for en gratis advokat vurdering.
Publisert 18.08 2016
Har du blitt utsatt for trafikkulykke? Da har du krav på erstatning. Rett til erstatning ved trafikkulykke er lovregulert og advokatutgifter dekkes av forsikringsselskapet. Ta gjerne kontakt for en gratis advokat vurdering.
Publisert 16.08 2016
Har du fått avslag på forsikringen? Denne artikkelen handler om dine rettigheter ved avslag på forsikring. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av sak.

Publisert 25.05 2016
Håndverkeren skal utføre jobben faglig og i samsvar med det som er avtalt mellom partene. Dette artikkelen handler om klage på håndverker.
Publisert 25.05 2016
Når skolen har reist sak om fusk har du en rekke rettigheter. Ta gjerne kontakt med advokatvurdering for gratis advokat vurdering. Vi gir deg juridisk rådgivning om hvordan du skal forholde deg videre i saken.
Publisert 25.05 2016
Vi har advokater som har omfattende erfaring og høy faglig kompetanse i personskadesaker. Denne artikkelen omhandler rettslige utgangspunkter ved årsakssammenheng.