Klage på håndverker

Publisert 25.05 2016

Håndverkeren skal utføre jobben faglig og i samsvar med det som er avtalt mellom partene. Dette artikkelen handler om klage på håndverker.

Klage på håndverker

Som privatperson vil du før eller siden bestille eller gjøre avtaler med håndverker til å utføre tjenester på ting eller eiendom. Mest vanlig er reparasjoner, vedlikeholdsavtaler, installasjoner og monteringer. Ønsker du å klage på håndverker er det håndverkertjenesteloven som kommer til anvendelse.

Dersom arbeidet er mangelfullt har du en rekke rettigheter du kan gjøre gjeldende overfor håndverkeren. I forbrukertvister kan det være lurt at man har kontakt med advokat i en tidlig fase. Ta gjerne kontakt med oss og vi forklarer deg dine rettigheter og plikter.

Reklamasjon ved håndverkertjenester

En klage på håndverker må i første omgang rettes mot håndverkerfirmaet. Som ved andre forbrukertvister er det viktig at du klager så fort du avdekker feil. Venter du for lenge kan du risikere at kravet går tapt. Etter håndverktjenesteloven § 22 har du rimelig tid fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen til å underette håndverkeren om at du påberoper mangelen. Loven opererer med en absolutt frist på to år for å reklamere på håndverkertjenester fra oppdraget ble avsluttet. Dersom resultatet av tjenesten eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger, er den absolutte fristen på fem år.

Mangel ved håndverkertjenester

Dersom det foreligger en mangel ved arbeidet eller tjenesten utløses en rekke rettigheter for forbrukeren. Hvorvidt det foreligger en mangel beror på en konkret vurdering. Håndverkertjenester kan være mangellfullt når:

 • arbeidet er dårlig eller ikke fagmessig utført
 • dårlig kvalitet på materialer når utføringen omfatter levering av materialer
 • dårlig eller manglende veiledning fra tjenesteyteren
 • håndverkertjenesten er ikke utført i samsvar med sikkerhetskrav fastsatt i lov eller medhold av lov
 • håndverkeren har ikke utført nødvendig tilleggsarbeid
 • håndverkeren tilbakeholder opplysninger
 • håndverkeren har gitt uriktig eller villedende opplysninger

Ta gjerne kontakt med oss for en gratis advokat vurdering av saken.

krav ved mangel på håndverkertjenester

Dersom det foreligger mangel ved håndverkertjenesten kan forbrukeren gjøre gjeldende mangelsbeføyelser. Han kan blant annet kreve.:

 • retting - i korte trekk går dette ut på at forbrukeren kan kreve at håndverkeren retter opp sine feil på egen regning
 • prisavslag - dersom håndverkeren nekter utbedring eller ikke utfører rettingen i samsvar med lovens kriterier kan forbrukeren kreve prisavslag
 • heving - i noen tilfeller kan forbrukeren ha rett til å heve avtalen
 • erstatning - forbrukeren kan kreve erstatning for utgifter og kostnader han har hatt som følge av mangelen

Retthjelpsdekning ved klage på håndverker

Dersom du har forsikring på tingen som håndverkeren har utført arbeid på, har du som regel rettshjelpsdekning som dekker en vesentlig del av advokatkostnader ved rettslig tvist. Har du innbo forsikring dekker rettshjelpsdekning som hovedregel tvister du kommer i som privatperson. Advokatvurdering sjekker alltid opp om våre klienter har rettshjelpsdekning og ordner samtidig papirarbeidet. Ønsker du nærmere info kan du lese artikkelen om rettshjelpsforsikring.

Kontakt advokat ved klage på håndverker

Er du i en tvist med håndverker? ønsker du å klage på håndverkertjenester? Advokatvurdering har kontraktsrettsadvokater som er spesialister i forbrukerrett med omfattende erfaring og høy faglig kompetanse. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis advokat vurdering eller en uforpliktende hyggelig samtale med advokat.

 

Send oss en henvendelse