Artikler

Publisert 18.08 2016
Foreldelse innebærer at kravet helt eller delvis har falt bort. Dette er et alvorlig tema fordi erstatningskravet kan gå tapt og du lider et rettstap. I denne artikkelen skal vi se nærmere på foreldelsesregler på noen personskadeområder. Ta gjerne kontakt for en gratis advokat vurdering.
Publisert 18.08 2016
Har du blitt utsatt for trafikkulykke? Da har du krav på erstatning. Rett til erstatning ved trafikkulykke er lovregulert og advokatutgifter dekkes av forsikringsselskapet. Ta gjerne kontakt for en gratis advokat vurdering.
Publisert 25.05 2016
Vi har advokater som har omfattende erfaring og høy faglig kompetanse i personskadesaker. Denne artikkelen omhandler rettslige utgangspunkter ved årsakssammenheng.