Artikler

Publisert 25.05 2016
Når skolen har reist sak om fusk har du en rekke rettigheter. Ta gjerne kontakt med advokatvurdering for gratis advokat vurdering. Vi gir deg juridisk rådgivning om hvordan du skal forholde deg videre i saken.