Rettshjelp

I en rettslig tvist er det flere faktorer som det må tas hensyn til. Et av de viktigste er det økonomiske. Advokatbistand koster og mange kvier seg med å skaffe advokat fordi man er redd for store advokatkostnader. Sannheten er at mange ikke kjenner til at det finnes rettshjelpsordninger som helt eller delvis dekker kostnader til advokatbistand. Det to viktigste ordningene er fri rettshjelp og rettshjelpsdekning under rettshjelpsforsikringen.

Fri rettshjelp

Advokatvurdering har skrevet en artikkel om vilkårene for fri rettshjelp. Dette er ordning der den som har rett til fri rettshjelp har krav på å få nødvendig advokatbistand i form fritt rettsråd eller fri sakførsel. Det offentlig dekker i slike tilfeller helt eller delvis kostnadene til advokatbistand. Du kan lese nærmere dette om under artikkelen om fri rettshjelp.

Rettshjelpsforsikring - rettshjelpsdekning

Det er mange forsikringer som har innbakt en rettshjelpsforsikring. Herunder for eksempel bilforsikring, båtforsikring, hytte-/ husforsikring mv. Felles for disse er at det eksisterer en rettshjelpsforsikring som kommer til anvendelser i forbindelse med tvister som vedrørende forsikringsgjenstanden. Har du derimot en innboforsikring har du rettshjelpsdekning for tvister du kommer opp som privatperson. Rettshjelpsforsikringen dekker vanligvis 80 % av dine advokatkostnader. Du betaler imidlertid som hovedregel en egenandel på kr. 3000 eller kr. 4000. Du kan lese nærmere om vilkårene og rettighetene dine under artikkelen om rettshjelpsforsikring.

Rettshjelp - ta kontakt med advokat

Er du i tvil om du har rettshjelpsdekning? Er du usikker om du oppfyller vilkårene for rettshjelp? Ta gjerne kontakt med oss ved å fylle ut kontaktskjemaet. Vi sjekker opp om du har krav på rettshjelp og ordner med papirarbeidet. I tillegg tilbyr vi en gratis advokat vurdering eller en uforpliktende telefonsamtale med en advokat. Husk, vi synes det er trivelig å bli kontaktet uansett.

Send oss en henvendelse