Klage over forsikring

Klage over forsikring? Advokatvurdering tilbyr gratis advokatbistand. Vi bistår klienter over hele landet. Våre forsikringsadvokater har betydelig erfaring og kompetanse i forsikringsrett. Les nærmere om dine rettigheter ved klage over forsikring i denne artikkelen.

Klage over forsikring

Et forsikringsavslag kan være tungt for den som rammes. Kanskje har man betalt premier på forsikringen i mange år og har hatt en berettiget forventning om forsikringsutbetaling. Har du fått avslag på forsikring er vår anbefaling at du vurderer klage over forsikringen. Problemet for folk flest er at man ikke vet hvordan man utarbeier en god klage. Videre kan det være vanskelige juridiske problemstillinger og uoversiktlig faktum. Advokatbistand er derfor nødvendig i mange saker.

Hva skal jeg gjøre for å klage over forsikring?

Er du uenig med forsikringsselskapets avgjørelse kan du sende en klage til forsikringsselskapet. Vær likevel oppmerksom på at det gjelder en klagefrist på 6 måneder i de fleste forsikringssaker fra det tidspunkt du fikk skriftlig melding om avslaget. Du kan risikere å tape retten til å klage dersom du oversitter fristen. En klage til forsikringsselskapet avbryter som utgangspunkt ikke klagefristen, med mindre selskapet selv har vilkår eller samtykker til at fristen suspenderes ved klage. Du har likevel rett til klage over forsikringen til finansklagenmenda eller iverksette rettslige skritt, som vil avbryte klagefristen.

Hvorfor bør jeg kontakte advokat ved klage over forsikring?

En advokat vil rask kunne kartlegge sakens faktum og kjernen i avslaget. Ved forsikringsavslag er det viktig å finne ut hva begrunnelsen for avslaget er. Det kan være at du ikke oppfyller vilkårenes bestemmelser eller at det er et unntak som kommer til anvendelse. Forsikringsselskaper har juridiske medarbeider som bistår dem. Ved å kontakte advokat vil du utjevne denne styrkeforskjellen. Ta gjerne kontakt for en gratis advokat vurdering av saken eller en uforpliktende telefonsamtale.

Klage over forsikring? - Ta kontakt med advokatvurdering

Tenkt godt gjennom om du vil møte forsikringsselskapet alene når du skal klage over forsikring. Vi tar gjerne denne kampen for deg. For oss er det viktig at våre klienter ikke lider et rettstap. Rett skal være rett, men det å få rett kan noen ganger by på utfordringer. Ta gjerne kontakt med oss og vi gir tilbakemelding vanligvis på samme dag. 

 

 

 

Send oss en henvendelse