Heving av bilkjøp

Heving av bilkjøp kan kreves dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd. Ved heving av bilkjøp skal partenes ytelser tilbakeføres. Vurderer du å heve bilkjøpet? Ta gjerne kontakt for en gratis vurdering av din bilsak fra advokat.

Heving av bilkjøp – Hva gjør jeg?

Et bilkjøp er for mange en stor investering. Kanskje har familien spart i mange år for å kjøpe den perfekte bilen? Eller er det den unge studenten som skal kjøpe sin første bil? Uansett, er det viktig at bilen fungerer og er i samsvar med hva partene har avtalt. Hva gjør du hvis du ønsker å klage og vil heve bilkjøpet?

Dersom bilen er mangelfullt har du en rekke rettigheter du kan gjøre gjeldende overfor bilselgeren. Heving av bilkjøpet er et av alternativene. Det er viktig å reklamere tidlig for feil og mangler overfor selgeren. Husk at du som kjøper har reklamasjonsplikt. I noen saker kan det være behov for at feilen utredes eller undersøkes ytterligere. Da kan det fordel at bilen undersøkes på verksted. I bilsaker kan det være lurt at man tar kontakt med advokat i en tidlig fase. Ta gjerne kontakt med oss og vi hjelper deg gjerne med å sette i gang hevingssaken.

Reklamasjon ved heving av bilkjøp

Reklamasjon på heving av bilkjøp må rettes mot bilselgeren. Selv om det er adgang til å reklamere muntlig, er vår sterkeste anbefaling at reklamasjonen gjøres skriftlig. Som ved andre forbrukertvister er det viktig at du gir melding til selgeren så fort du avdekker feil. Venter du for lenge kan du risikere at kravet går tapt. Etter loven har du rimelig tid fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen til å underrette bilselgeren om at du påberoper mangelen. Loven opererer med en absolutt frist på 5 år for å reklamere på bilkjøpet fra du overtok bilen. Når du i tillegg ønsker å heve bilkjøpet er det fordel at du også nevner dette i reklamasjonsbrevet at du ønsker heving av bilkjøpet. Gjør du ikke dette, bør du i hvert fall følge det opp innen rimelig tid.

Vilkår for heving bilkjøp - vesentlig kontraktsbrudd

For å kunne heve et bilkjøp må mangelen medføre vesentlig kontraktsbrudd. Begrepet «vesentlig» innebærer at det skal en del til. Heving av kontrakter er den mest alvorlige misligholdsbeføyelsen i kontraktsforhold. Prinsippet om at avtaler skal holdes står sterk i kontraktsretten. Hvorvidt det er grunnlag for å heve bilkjøpet beror på en konkret helhetsvurdering.

Hva skjer ved heving av bilkjøp - får kjøper pengene tilbake?

Ved heving av bilkjøpet faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Mottatte ytelser skal returneres. Dvs. at kjøpesummen skal tilbake til kjøperen og bilen skal returneres til selgeren. Det normale er at kjøperen stiller bilen til selgerens disposisjon på sin egen bopel. 

Retthjelpsdekning ved heving av bilkjøp

Dersom du har forsikring på bilen har du krav på rettshjelpsdekning ved heving av bilkjøp. Forsikringsselskapet dekker en vesentlig del av dine advokatutgifter ved rettslig tvist. Forsikringssummen er som regel kr. 80.000 eller 100.000. Du betaler imidlertid en grunnegenandel. Vi sjekker alltid opp om våre klienter har rettshjelpsdekning.

Kontakt advokat ved heving av bilkjøp

Advokatvurdering har kontraktsrettsadvokater som er spesialister i bilsaker med omfattende erfaring og høy faglig kompetanse. Vi har bistått klienter over hele landet med heving av bilkjøp. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av saken eller en uforpliktende hyggelig samtale med advokat. For oss er det trivelig å bli kontaktet uansett.  

 

 

Send oss en henvendelse