Rettshjelpsforsikring

Rett skal være rett. Selv om man har rett må man få rett. I mange tilfeller trenger man advokatbistand for å få rett. I en rettsstat er det derfor viktig at det finnes gode ordninger som kan utjevne styrkeforskjellen mellom ressurssterke parter og den alminnelig borgeren. Videre er det viktig at det finnes ordninger der man gis en reell mulighet til å få rett. Rettshjelpsforsikringen er en slik ordning. Under rettshjelpsforsikringen kan man få dekning for utgifter til advokatbistand. Rettshjelpforsikringen er ikke det samme som fri rettshjelp. Det er innbakt i en rekke forsikringer man har tegnet som privatperson eller gjennom arbeidsgiver.

Forsikringer med rettshjelpsdekning

De fleste forsikringer som forsikrer et objekt har rettshjelpsdekning. Dette gjelder de vanligste tingforsikringer som bilforsikring, båtforsikring, hytte/ husforsikring mv. Rettshjelpsdekningen under disse forsikringene vil som hovedregel være begrenset til tvister vedrørende forsikringsobjektet. Rettshjelpsdekningen under bilforsikringen vil for eksempel begrenses til tvister som har med bilen å gjøre. Herunder f.eks kjøp og salg av bilen.

Innboforsikringen dekker et større saksomfang enn de andre. Rettshjelpsdekningen under innboforsikringen dekker tvister du har som privatperson.

Vilkårene for å få rettshjelpsdekning - krav om tvist

Rettshjelpdekningen stiller som vilkår at det må foreligge en tvist. En tvist i denne sammenhengen er oppstått når et krav er bestridt helt eller delvis. Det kan være du som har bestridt et krav eller motparten som har bestridt kravet ditt. Det er videre som hovedregel en forutsetning at forsikringen er gyldig og tvisten har oppstått under forsikringsperioden.

Hva dekker rettshjelpsforsikringen? - forsikringssum under rettshjelpsdekningen

Forsikringssummen er forskjellig hos de ulike forsikringsselskapene. De fleste opererer vanligvis med en forsikringssum på kr. 80.000 eller kr. 100.000. Det er verdt å merke seg at rettshjelpsdekningen er begrenset til tvistesummen. Dvs. den økonomiske interessen i saken.

Rettshjelpsdekningen har vanligvis en egenandel på kr. 3000 eller 4000. Etter fradrag av egenandel betaler man 20 % av kostnadene. Forsikringsselskapet dekker hele 80 % av kostnadene.

Rettshjelpsforsikring - Har jeg krav på rettshjelpsdekning?

Dersom du lurer på om du har rettshjelpsdekning kan du kontakte oss på kontaktskjemaet. En av våre dyktige advokater vil veilede og hjelpe deg med å undersøke om du har rettshjelpsdekning. Vi ordner med nødvendig papirarbeid og tilbyr gratis advokat vurdering.

Send oss en henvendelse