Artikler

Publisert 25.05 2016
Håndverkeren skal utføre jobben faglig og i samsvar med det som er avtalt mellom partene. Dette artikkelen handler om klage på håndverker.