Avslag på forsikring

Publisert 16.08 2016

Har du fått avslag på forsikringen? Denne artikkelen handler om dine rettigheter ved avslag på forsikring. Ta gjerne kontakt med oss for en gratis vurdering av sak.

Avslag på forsikring

Avslag på forsikring betyr at forsikringsselskapet helt eller delvis har avslått forsikringskravet ditt. For mange mennesker medfører avslag på forsikring alvorlige følger. Når man tegner forsikring er det en form for å sikre seg mot bestemte risikoer her i livet. Tegner man uføreforsikring er det nettopp med sikte på kompensasjon, dersom en skulle være så uheldig å bli ervervsmessig ufør.

Forsikringsselskapet tar over risikoen mot at forsikringstakeren betaler en premie. Ved avslag på forsikring avslår forsikringsselskapet altså et forsikringskrav på et forsikringsprodukt man kanskje har betalt premier i mange år. Avslag på forsikring oppleves for mange som urettferdig og det er en reaksjon vi har forståelse for.

Advokat ved avslag på forsikring

Ved avslag på forsikring kan forsikringsutbetalingen eller den økonomiske interessen være betydelig. Vi anbefaler at du får profesjonell fra advokat til å gjennomgå saken faktiske og rettslige side.

Advokatvurdering.no har betydelig erfaring og høy kompetanse i forsikringssaker og har bistått mange klienter i tvister med forsikringsselskapet. Ta gjerne kontakt oss for en gratis advokat vurdering av saken eller en uforpliktende telefonsamtale.

I mange forsikringssaker kan du ha krav på rettshjelpsdekning gjennom dine forsikringer. Det er ordning som mange ikke kjenner til. Ved rettshjelpsdekning vil advokatkostnader være betydelig lavere, da rettshjelpsdekningen dekker en vesentlig del av advokatkostnader. Vi sender søknad for deg og ordner med papirarbeidet.

Klagefrist ved avslag på forsikring

Det er viktig at du kjenner til dine rettigheter. Vær klar over at du også har plikter etter loven. Det følger av forsikringsavtaloven §§ 18-5 og 8-5 at avslår forsikringsselskapet helt eller delvis et forsikringskrav har man som hovedregel 6 måneder på seg på å klage til finansklagenemnda eller anlegge sak for domstolene, fra det tidspunktet man fikk skriftlig melding om avslaget. Du risikerer at forsikringskravet ditt går tapt dersom du oversitter fristen. Disse bestemmelsene praktiseres meget strengt i praksis. Legg merke til at klage til forsikringsselskapet ikke avbryter klagefristen.

Ta kontakt med advokatvurdering ved avslag på forsikring

Ved å kontakte oss vil du få en tilbakemelding på om du har en sak å gå videre med. Vi avdekker rask sakens tvistepunkter og eventuelle svakheter i avslaget. Ta gjerne kontakt med oss for gratis advokat vurdering av saken eller en uforpliktende telefonsamtale.

 

Send oss en henvendelse